Diabetes AduOnline | Diabetes Uruguay

Banner separador

Ratio:  / 1
MaloBueno 

 

 

 

portada diagnostico DGestacional 

 

Regístrese para la consulta de Febrero 2023 (07/02)

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcrdOGgrTojH9egObr4OdQnwrvmaolccHge

 

 

Regístrese para la consulta de Marzo 2023 (14/03)

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMsduGrrj0iGt1y5azfKxTnDDbQ_sHhIxjJ


  

Regístrese para la consulta de Abril 2023 (11/04)

 https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpceCvrzgjGddz9VpMU2e5zX2sOSQREe0y

 

 

Regístrese para la consulta de Mayo 2023 (09/05)

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUpcOisqD4uG9TKpVD7XuTYxmVX_ic1oxPj

 

 

Regístrese para la consulta de Junio 2023 (06/06)

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIqdOGgpjopE9K028hvs-fPM9FoDflSVQhs